top of page

איזור מגורים עיקרי

אנחנו ספציפית פחות השתמשנו בקומה הזו, בעיקר נכנסים מפה כשיש הרבה קניות או דברים כבדים לסחוב מהרכב.

 

יש קמין נאה שיכול לעבוד על סולר/עץ. לא בדקנו באמת אם עובד.

האורחים מדווחים על שביעות רצון מהחדרים.

לטעמי חלוקת המרחב קצת לא שימושית או בזבזנית. אבל לא בטוח שאשקיע בשלב זה על שינויים במפלס הזה.

continue

מידע נוסף

כל חדר גודלו כ-12 מ"ר.

לכל חדר צמוד חדר רחצה פרטי.

שירותים נוסף בפינת השירות בכניסה האחורית למבנה.

אם אבצע פה שינויים:

- איזור הכניסה איפה שפינת השירות והשירותים - להפוך למטבחון ולפתוח ויטראז' בדלת

- אמבטיה בחדר הדרומי לבטל ולחלק את החדר ל-2

- חדר רחצה בחדר הצפוני - לפתוח דלת לכיוון המסדרון

bottom of page