top of page

שטח חקלאי ועוד

- כ-11 דונם פרדס משותף - תחת הסכם שותפות "פרדס 2005" - אין חלקה ספציפית אלא עיבוד וחלוקת רווחים משותפת. לפי החוזה ניתן בתנאים המתאימים לפרוש ולנהל לבד.

- כ-41 דונם חקלאי עתידי לפי החלטות האגודה. שטח חקלאי בגדול זה עסק (משלמים במרוכז לניהול וכו') שמניב כ-1000 ש"ח חודשי ל-10 דונם להערכתי הלא מלומדת.

- כ-8 דונם השתתפות בשצ"פ (כולל 2 דונם חלקת מגורים)

- זכויות בן ממשיך - יש תנאים שצריך לברר ולעמוד בהם אך בעקרון בן ממשיך מקבל שטח לבניה כשיעמוד בתנאים

- מיזמים נוספים של המושב - בוחנים כל הזמן שיתופי פעולה שונים כמו למשל כפר אמנים אניעם שזה מדרחוב בכניסה למושב עם בתי קפה וגלריות אומנים מתחומים שונים

continue

מידע נוסף

וועדת קבלה למושב - המושב מחפש משפחות צעירות שבאות להשתקע ולגדל פה את הדור הבא. יתכן ויהיה צורך במבדקים, ובתקופת ניסיון של מגורים במושב בשכירות (לא כזה רעיון רע!).

 

על המושב - יש פה חיי חברה תוססים ופעילויות, אני קצת פחות מעורב אבל רואה שלילדה בגיל התיכון יש כל הזמן מה לעשות.
מה שחשוב זה שתמיד בערב שומעים את הנוער והילדים במגרשי הספורט משחקים ופעילים, זאת אומרת שהמושב חי ויש פה עתיד ועניין גם לצעירים.

טיפ - לעירוניים לשעבר או לפחות למי שלא מכיר את נושא הנחלות מומלץ לברר באופן מקצועי את הפוטנציאל ולתאם ציפיות.

bottom of page