top of page

שימת לב לפרטים? OCD?

יכול להיות שיש לי קצת אבל הכל בשליטה. אני כבר לא מסדר דברים לפי קווים מקבילים.. בכלל טיפ בנושא - אם תולים תמונות אז מראש לא לתת להן אופציה לזוז לא לפי האופק, לא למקם אותן באותו גובה ביחס זו לזו, לא בדיוק באמצע קיר, ושטיחים עגולים מפנים הרבה מקום בראש לאנשים אובססיביים 😇


הצדדים הטובים בקשר לזה הוא שאנחנו יודעים לתת את הטאצ' האיכותי אם בפיתוח תוכנה או בבית:


  • כשצובעים קיר אז לפרק את השקעים/מתגים

  • תיקוני צבע במעבר חומרים כמו מסגרת לחלון או תחילת תיקרת עץ

  • קירצוף מתגים/שקעים מכתמי צבע ישנים ולא לשים חדשים, הישנים בנויים מפלסטיק הרבה יותר איכותי! כנ"ל לגבי רמת החומרים וההברגות

  • קירצוף פאנלים מכתמי צבע

  • קירצוץ מרצפות מכתמי צבע ומלט

  • דיבלים ישנים להוציא ולסגור
3 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page