top of page

הנחת פרקט

את הפרקט הזה מצאנו מונח ליד הרכב ממש לפני המעבר. מישהו כנראה שיפץ ונשאר לו עודף. העמסנו מיידית לרכב, אני והילדים, מתוך מחשבה שכבר יהיה לזה שימוש.


אחרי שגרנו קצת בבית התגבש לו הרעיון לעשות פינת מנוחה לראות סרטים עם מע' רמקולים טובה ומסך גדול, לקרוא, לשנו"צ, או לשמוע מוזיקה.

הפרקט והכמות שלו הנמצאה היה הגורל של הפינה הזו. השתמשתי בכל מה שאפשר ושיתפתי פעולה עם ה-flow של חלוקת החלל.


אני לא לגמרי מרוצה מהביצוע. יש קליקים ולא הכל יושב ממש במקום אבל באמת לא בעיה גדולה להחליף הכל. יום עבודה. בכל מקרה לא היו תלונות.


יש הסברים מצויינים ברשת לגבי טכניקת הנחת הלוחות. אני אחדד כמה דברים נקודתיים.


  • יש מגרעת בין כל חיבור של לוחות, שימו לב שזה לא נשבר והלוחות מתיישבים מדוייק

  • יש להקפיד להשאיר רווח בין הפרקט לקירות כדי לאפשר התרחבות/התכווצות לפי העונות

  • את כבל החשמל העברתי מהאיזור של הספריה הקטנה אל הטלוויזיה ברווח בין הפרקט לקיר

  • הפינה נבחנה במצב אמת עם בני נוער מול סרט + פופקורן ועברה בהצלחה!
1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page